Träningsavgift: 600 kr/termin

Familjerabatt övriga:  400 kr/termin

Avgiften skall vara betald sista JANUARI (vårtermin)

Respektive sista AUGUSTI (hösttermin)

KONTO

BG 845-0991