Historia

Taekwon-Do har sina rötter i den koreanska kampsporten Taekyon och den japanska kampsporten Karate.

Dagens Taekwon-Do har dock väldigt lite gemensamt med de ovan nämnda kampsporterna.

Taekwon-Do grundades/namngavs den 11 april 1955 av General Choi Hong Hi.

Taekwon-Do utvecklades de första åren i den Koreanska arméns, ”Vita hästen divisionen, 29:e infanteriet”.

Under de första åren då Taekwon-Do utvecklades i Sydkoreas Armé spelade GM Nam Tae Hi en betydande roll, som Gen. Choi Hong Hi´s ”högra hand”.

GM Nam Tae Hi utvecklade bl.a. Taekwon-Do mönstrena Hwa-Rang, Chong-Moo och Ul-Ji.

1959 grundades den första Taekwon-Do organisationen, KTA (Korean Taekwon-Do federation). General Choi Hong Hi valdes till dess första ordförande.

1966 grundades ITF (international Taekwon-Do federation) och Gen Choi flyttade till Kanada. Gen Choi fortsatte att leda utvecklingen av Taekwon-Do i organisationen, ITF.

1973 grundade KTA den internationella organisationen WTF (World Taekwon-Do federation), även kallad Kukkiwon.

Sedan 1973 har WTF utvecklats mot att bli en renodlad sport för att passa in i de olympiska spelen.

Samtidigt som WTF sedan 1973 utvecklats till en OS-sport fortsatte Gen. Choi att inom ITF utveckla Taekwon-Do. Många av de distinkta karaktärerna som är typiska för ITF Taekwon-Do infördes efter 1973. Därför är idag skillnaden mellan ITF och WTF stor, både avseende teknikerna och den mentala träningen.

General Choi Hong Hi avled år 2002 i Pyongjang, Nordkorea.

Efter hans död splittrades ITF till flera olika organisationer som alla kallar sig för ITF.

General Choi Hong Hi (källa Wikipedia)

Gen Choi föddes den 9 november 1918 i Hae Dae i nuvarande Nord Korea.

År 1930 blev den då tolvårige Choi suspenderad från sin skola för deltagande i antijapanska demonstrationer (från 1905 styrdes Korea av japanska myndigheter och från 1910 blev de direkt ockuperade av den japanska militärmakten). Från den tiden fortsatte Choi Hong Hi sin vidare utbildning hos en privat lärare, Han Il Dong, som även var expert på Tae Kyon, en traditionell koreansk kampkonst som var officiellt förbjuden av ockupationsmakten.

- 1937 åkte Choi till Japan för att studera. Fortfarande var han mycket engagerad i kampkonstträning, vilken stärkte och förbättrade hans dåliga hälsa som varit svag redan från födseln. Choi tränade Karate under sin tid i Japan och erhöll 2 Dan.

- Den 7 december, 1941 började Japan sitt deltagande i II: a Världskriget och i och med detta startade en allmän mobilisering av alla unga män till armén, bl.a. även den unge Choi Hong Hi. Efter militär utbildning till löjtnant skickades han till Pyongyang i Korea där han p.g.a. sin verksamhet inom den underjordiska koreanska självständighetsrörelsen blev dömd till fängelse. För att behålla sin fysiska kondition, fortsatte han sin träning i fängelsecellen. Efter en tid i fängelset började många av hans fängelsekamrater och även en del av vakterna praktisera träningen. Det var då Choi Hong Hi började fundera över grunderna till en ny kampkonst.

- 1945, i samband med krigets slutskede, blev Choi Hong Hi befriad från fängelset och i samma tid blev han en av de officerare som började bygga upp en ny självständig koreansk armé, i vilken han gjorde en snabb och lysande karriär.

Taekwon-Do´s sammansättning (Taekwon-Do Goosung)

Taekwon-Do är sammansatt av följande fem träningsdelar:

 1. Grundtekniker (Gibon Yonsup).
 2. Redskapsträning/träning av kroppen (Dallyon)
 3. Mönster (Tul)
 4. Sparring (Matsogi)
 5. Självförsvar (Hosinsul)

För att bli en komplett Taekwon-Do utövare behöver du träna alla fem delarna. TKD-träning består i att man först lär sig en grundteknik för att sedan träna på att använda den på olika sätt (tul, matsogi). Du stärker din kropp genom redskapsträning och genom att träna styrka, rörlighet, smidighet osv (Dallyon). Målet är att teknikerna skall fungera i självförsvar. För att sedan förfina tekniken går du tillbaka till att träna grundtekniker igen. Detta ilustreras av General Choi Hong Hi genom:

 

”Taekwon-do´s kretslopp/cykel (Soonhwan Do)

 

Taekwon-do´s grundsatser/regler (Jungshin)

Taekwon-Do syftar till att eleven skall bli artig, ha integritet, vara uthållig, ha god självkontroll och okuvlig anda.Detta är Taekwon-Do´s 5 grundsatser (regler). Det är dessa regler som punk 1, ”Jag skall följa Taekwon-Do´s regler”, syftar på i elevens ed.TKD´s grundsatser kallas även för TKD-elevens mål. Detta eftersom det är dessa egenskaper som eleven har som mål att besitta.

 Artighet (Ye Ui)

Taekwon-Do-elever skall försöka att träna på följande delar av artighet för att bli en hederlig och ärbar person:

 1. Eftersträva att som person vara tillmötesgående.
 2. Sätta andras behov och önskemål framför sina egna.
 3. Vara artig mot sina medmänniskor.
 4. Förespråka rättvisa och mänskliga rättigheter
 5. Skilj på instruktör och elev, senior från junior och äldre från yngre.
 6. Uppföra sig enligt etikett.
 7. Respektera andras ägor.
 8. Hantera ärenden på ett rättvist och ärligt sätt.
 9. Avstå från att ta emot eller ge en gåva om du är osäker på om det är rättvist.

Integritet (Yom Chi)

I Taekwon-Do har ordet integritet ett vidare begrepp än vad som i normala fall står i ordböcker.

Du skall kunna skilja på rätt från fel och ha ett samvete att känna skuld i fall du gjort fel.

Nedan finns några beskrivningar på när integritet saknas:

 1. En instruktör som pga av bristande kunskap eller engagemang, skämmer ut sig själv och sin kampsport genom att uppvisa felaktiga tekniker för sina elever.
 2. En elev som skämmer ut sig själv genom att preparera plankor innan en uppvisning.
 3. En instruktör som kamouflerar dåliga tekniker med lyxiga träningscenter och ger falskt beröm till sina elever.
 4. En elev som begär att få en högre grad av sin instruktör eller som försöker köpa den.
 5. En elev som ökar i graderna pga egoistiska skäl, eller för att få en känsla av makt.En instruktör som instruerar och marknadsför sin kampsport för att tjäna pengar eller andra materialistiska skäl.
  1. En elev vars handlingar inte speglar hans ord.
  2. En elev som skäms över att lyssna på åsikterna ifrån hans juniorer.

  Uthållighet (In Nae)

  Det finns en gammal orientalisk sägen, ”tålamod är en dygd”, ”du kan skapa ett fridfullt hem genom att ha tålamod 100 gånger”. Det är troligast att uppnå lycka och välmående om du är en person med tålamod. För att uppnå ditt mål, oavsett om det är en universitetsexamen eller att utföra en TKD-teknik perfekt. Måste du sätta upp ett mål och sedan härda ut fram tills du nått målet. Rober Bruce lärde sig uthållighet av de uthålliga ansträngningarna av en liten spindel.

  Det var denna uthållighet och envishet som slutligen gjorde att han kunde göra Scotland självständigt under 1300-talet. En av de viktigaste egenskaperna för att bli en framgångsrik Taekwon-Do utövare är att överkomma alla motgångar genom att vara uthållig (härda ut).

  Confucius sade, ”en person som är otålig när det gäller småsaker blir sällan framgångsrik när det gäller saker av mycket stor betydelse”.

  Självkontroll (Guk Gi)

  Den här grundsatsen är väldigt viktig, både i Dojangen och utanför. Oavsett om du tränar fri sparring eller om det gäller dina privata angelägenheter så är självkontroll väldigt viktigt.

  Om du skulle tappa kontrollen i sparring kan det få katastrofala följder. Både för dig själv och för din motståndare.

  Att inte klara av att leva och arbeta inom gränserna av vad du själv klarar av, är också en brist på självkontroll.

  Enligt Lao-Tzu, ”En stark person är en person som hellre vinner över sig själv än någon annan”.

  Okuvlig anda (Baekjul Boolgool)

  ”Här ligger 300 som gjorde sin plikt”, en enkel skrift om en av de modigaste handlingarna i mänsklighetens historia. Även fast de visste att de skulle möta Xerxes´s vida överlägsna styrkor, visade Leonidas och hans 300 Spartaner vid Thermopylae, vad okuvlig anda innebär.

  En sann okuvlig anda visar sig när en principfast, modig person tvingas möta ett hot med överväldigande odds men vägrar att ge upp.

  En seriös Taekwon-Do-elev är alltid ödmjuk och hederlig. Om han konfronteras med orättvisa kommer han att hantera situationen utan att tveka och med okuvlig anda, oavsett vem motståndaren är, eller hur många de är.

  Confucius deklarerade, ”Det är en handling av feghet att inte våga stå upp emot orättvisa”. Historien har visat att de som eftersträvat att uppnå sina drömmar ihärdigt och uppriktigt med okuvlig anda, har alltid uppnått sina mål.

  Elevens ed

  1. Jag skall följa Taekwon-Do´s regler.
  2. Jag skall respektera instruktörer och seniorelever.
  3. Jag skall aldrig missbruka Taekwon-Do.
  4. Jag skall vara en förespråkare för frihet och rättvisa.
  5. Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld.

   

  Uppträdande i träningshallen

  1. Vid inträde i hallen skall man buga för nationalflaggan på väggen.
  2. Buga för instruktören på lämpligt avstånd.
  3. Buga för flaggan och instruktören vid uppställning på led före träning.
  4. Eleverna hälsar på varandra före teknik och sparringträning.
  5. Seniormedlemmarna står till höger om juniormedlemmarna.
  6. Läs elevens ed högt före träning.
  7. Meditera under en minut sittande med korslagda ben efter träning.
  8. Buga för instruktören vid uppställning på led före avslutning.
  9. Buga för flaggan före utgång ur träningshallen.

  Betydelse av dräkten (Do bok)

  Dräkten gör att det lätt går att känna igen en ITF Taekwon-Do utövare. Det är även lätt att skilja ITF Taekwon-Do och WTF Taekwon-Do genom designen av dräkten.

  Den vita färgen symboliserar den vita färgen på den traditionella Koreanska nationaldräkten. De svarta revärerna (3cm breda) som ett svartbälte har på sin dräkt symboliserar de svarta ränderna som den Koreanska adeln och kungafamiljen bar under Koguryo, Baekje och Silla dynastin.

  En internationell instruktör känns igen på de svarta revärerna (3cm breda) han bär på armarna och benen.

  Trädet på ryggen av dräkten symboliserar ett städsegrönt träd (evergreen tree). Ett träd som behåller sina löv/barr året runt.

  ITF märket på vänster bröst symboliserar att Taekwon-Do ligger oss närmast hjärtat.

  Bälte (Ti)

  Det finns sex olika bälten, vitt, gult, grönt, blått, rött och svart. Bältet ska vara 5mm tjockt och 5cm brett. Sträck på bältet skall vara 5mm brett och sitta 5cm från bältets slut.

  Svartbältesgrader visas genom romerska siffror på det svarta bältet.

  Färgerna, svart, rött och blått angav den hierarkiska nivån under Koguryo och Silla dynastin.

  Bältets knyts 1 varv runt midjan. Detta symboliserar, ”när du satt upp ett mål skall du fullfölja det oavsett motgångar”, ”tjäna en herre/läromästare och var honom/henne trofast” och ”segra med endast ett drag”.

  Taekwon-do´s grader

  Färgbältesgrader                                    Svartbältesgrader

  10     kup   vitt bälte                                  1 Dan           Svart bälte I

  9       kup   Vitt bälte med gult streck        2 Dan           Svart bälte II

  8       kup   Gult bälte                                3 Dan           Svart bälte III

  7      kup   Gult bälte med grönt streck     4 Dan           Svart bälte IV

  6      kup   Grönt bälte                               5 Dan           Svart bälte V

  5       kup   Grönt bälte med blått streck    6 Dan           Svart bälte VI

  4       kup   Blått bälte                                7 Dan           Svart bälte VII

  3       kup   Blått bälte med rött streck       8 Dan           Svart bälte VIII

  2       kup   Rött bälte                                 9 Dan           Svart bälte IX

  1       kup   Rött bälte med svart streck

   

  Betydelse av bältesgrader

  Vitt         Står för oskyldighet, då en nybliven elev inte har någon kunskap om TKD.

  Gult        Står för den jord som en växt slår rot i, grunden för TKD läggs vid detta tillfälle.

  Grönt     Står för utvecklingen av växten, så som skickligheten i TKD utvecklas.

  Blått       Står för himlen som växten sträcker sig mot då den utvecklas till ett träd, då TKD träningen fortsätter.

  Rött        Står för fara, uppmanar till kontroll hos eleven och varnar motståndaren att hålla ett behörigt avstånd.

  Svart       Motsatsen till vitt, därför påvisar detta mognad och behärskande av TKD. Det talar även om att bäraren är motståndskraftig mot mörker och rädsla.

  Instruktörernas titlar                             

  Instruktörers emblem/märken

  1-3 Dan tituleras, Boosabum

  4-6 Dan tituleras, Sabum

  7-8 Dan tituleras, Sahyun

  9   Dan tituleras, Sasung               

   

  Terminologi

  Koreansk räkning                      

  Ett     =   Hana                Sex    =   Yohsot

  Två    =   Dool                 Sju     =   Ilgop

  Tre    =    Set                  Åtta    =   Yodol

  Fyra   =   Net                  Nio    =   Ahop

  Fem   =   Dasot               Tio     =   Yaul

   

  ITF Taekwon-Do terminologi

  KOREANSKA                      SVENSKA

  Träningsredskap

   

  do jang

  träningslokal

  do bok

  dräkt

  ti

  bälte

  dallyon

  redskapsträning

   

   

  Riktningar

   

  ap

  fram

  yobap

  45 grader framåt

  yop

  sidan

  yopdwi

  45 grader bakåt

  dwit

  bakåt

  naeryo

  neråt

  ollyo

  uppåt

  anuro

  inåtgående teknik

  bakuro

  utåtgående teknik

  an

  innersida

  bakat

  yttersida

  olligi

  upp

  baro

  normalt håll (samma hand som ben)

  bandae

  omvänd

  orun

  höger

  wen

  vänster

  ohnmom

  full facing

  bahnmom

  half facing

  yopmom

  side facing (half facing åt andra hållet)

   

   

  Höjder

   

  najunde

  Låg del (från naveln och nedåt)

  kaunde

  mittendel (från naveln upp till halsens början)

  nopunde

  hög del (från halsen och uppåt)

   

   

  Fot och dess delar

   

  bal

  fot

  apkumchi

  trampdyna

  dwitkumchi

  hälen på undersidan

  dwichook

  hälens bakdel

  baldung

  fotens överdel

  balkal

  fotens kniv sida

  balkut

  tårna

  moorup

  knä

  balkal dung

  fotens knivinsida

   

   

   

  Handen och dess delar

   

  son

  hand

  sonkal

  knivhand

  sonkal dung

  motsatt knivhand (överdel)

  sondung

  handens ovansida

  sonbadak

  handflata

  songarak

  finger

sonkut

fingertoppar

opun

handflatan neråt

sun

handen vågrät

dwijibun

handflatan uppåt

palmok

underarm

palkup

armbåge

ap joomuk

främre knytnäve

dung joomuk

bakre knytnäve

yop joomuk

sid knytnäve

mit joomuk

undre knytnäve

 

 

Övrig terminologi

 

jirugi

slag

taerigi

sidoslag

tulgi

stickande

makgi

blockering

chagi

spark

pihagi

förflyttning

charyot

givakt

kyong ye

buga

junbi

redo

koryon opsi

utan kommando/räkning

si jak

start/börja

guman

stopp

paro

återgå

swiyo

ledig

hae san

utgå (träningen är slut)

kesok

fortsätt

matsogi

sparring

chong

blå

hong

röd

sang

dubbel

golcho

greppande

kiap

skrik

diro dora

byt håll/vändning

sogi

ställning

narani junbi sogi

parallell redoställning

matsogi junbi sogi

sparring redoställning

Kuk gi

nationalflagga

 

Allmänt om mönster

Mönster (Tul)

Mönster är olika grundläggande rörelser som representerar attack eller försvarstekniker mot tänkta motståndare. Mönsterträning utvecklar tekniker för sparring, självförsvar, smidighet, kroppskontroll, muskeluppbyggnad, andningskontroll samt flytande och rytmisk rörelse från en position till en annan.

Totalt finns det 24 tul, de representerar ett dygn, 24 timmar eller ett helt liv.

Mönstrernas namn härleder från de mest berömda människor och händelser i Koreas 5000-åriga historia. En riktig förståelse för mönstrena leder till insikt att Taekwon-Do endast får brukas i självförsvar och i rättvist syfte. I Koreas historia finns inget som visar att dess militära styrkor varit blandade i invasioner av andra länder, utan bara använts för att försvara moderlandet, ”Choson” eller ”morgon stillhetens land”.

Punkter att iaktta vid utförande av mönster

 1. Mönstret skall börja och sluta på samma punkt.
 2. Korrekt hållning och riktning (facing) av kroppen skall bibehållas genom hela mönstret.
 3. Musklerna skall vara antingen spända eller avslappnade vid rätt kritiska ögonblick i varje rörelse.
 4. Mönstret skall utföras rytmiskt och smidigt samt utan stelhet.
 5. Rörelserna skall accelerera eller bromsas upp enligt instruktionerna för varje mönster.
 6. Varje mönster skall tränas till eleven kan utföra det korrekt (fulländat) innan eleven börjar träna på nästa mönster.
 7. Eleven skall känna till syftet (applikationen) med varje rörelse.
 8. Eleven skall utföra varje rörelse realistiskt.
 9. Attack och försvarstekniker skall övas lika mycket på vänster som höger hand/fot. 

Vid tävling i mönster bedöms följande punkter:

 • Tekniskt utförande.
 • Kraft
 • Balans
 • Andningskontroll
 • Rytm

Minnesregler:

 • Apcha busigi:När tekniken innan sparken är i mittendels höjd så är sparken i låg dels höjd. När tekniken innan sparken är hög så är sparken i mittendel (solarplexus). Detta stämmer utan undantag i mönster 1-9.
  • Undan tag från ovanstående regel:
   • Kwan-gae: Efter omvänt dubbelhandsslag är det mittendels spark.
   • Chong-Jang: Efter högt fingertoppsslag är det låg spark.
   • Moon-Moo: Båda apcha busigi är mittendels höjd.
   • So-San: Rörelse 38 och 46 är låga sparkar.
  • Dollyo Chagi:Man skall hålla en guard i alla dollyo chagi som görs stående (ej på golvet).
  • Yop chagi:Ifall det inte står vad man skall göra med händerna skall man sträcka armen tillsammans med benet. Man skall inte dra armen med benet i någon av 3:e dans mönstrena.
  • Bandae dollyo chagi:Ifall det inte står vad man skall göra med händerna skall man hålla en guard.

Beskrivningar av begrepp:

 • Shifting:När det står detta i ett mönster innebär det att man skall glida väldigt lite (ca 5cm).
 • Sliding:När det står detta i ett mönster innebär det att man skall glida ca en axelbredd.
 • Fast kicks (fast motion):När det står detta i ett mönster innebär det att man skall korta ner tiden mellan flera sparkar (t ex rörelse 18-19 i Hwa-Rang). Vågrörelsen kommer först efter att sparkarna utförts.
 • Consecutive kicks:En sekvens med två olika sparkar som utförs med samma fot med väldigt kort tid mellan sparkarna. Utförs med en utandning per spark och normal våg först efter att båda sparkarna är utförda.
 • Double kicks, tripple kicks etc:En sekvens med flera likadana sparkar som utförs med samma fot med väldigt kort tid mellan sparkarna. Utförs med en utandning per spark och normal våg först efter att båda sparkarna är utförda. Kan utföras stationärt eller hoppandes.
 • Natural motion:En rörelse som skiljer sig från en normal attack eller försvar. Karakteristiken av hastighet och kraft beror på teknikens applikation. I normala fall vid ”natural motion” så har händerna samma hastighet som fötternas rörelse. Denna rörelse har en utandning som är lite längre än vanliga utandningar.
 • Slow motion:En rörelse som utförs långsamt för att visa hur ”vacker” en specifik rörelse är. Den långsamma rörelsen utförs också för att träna balans och muskelstyrka. Rörelsen utförs med normal vågrörelse. Hela rörelsen utförs med ett långt utblås.
 • Fast motion (2st tekniker utan att röra sig framåt):Utförs för att korta ner tiden mellan två tekniker. Den första tekniken utförs med vågrörelse men den andra saknar nedåtrörelsen i sin vågrörelse. Båda teknikerna utförs med varsina korta utandningar.
 • Fast motion (2st tekniker, röra dig framåt 1 steg):Utförs för att korta ner tiden vid kliv framåt/bakåt. Första klivet/steget har normal vågrörelse, nästa kliv/steg saknar nedåtrörelsen i sin vågrörelse. Tiden mellan kliven/stegen skall vara kort men med korrekt utförda ställningar. Rörelsen har två utandningar som utförs på samma sätt som vid en ”natural motion”. Denna rörelse utförs t ex i rörelse 21-22 i Choi-Jong.
 • Continuous motion:Utförs med mer än 1st rörelse. Syftet är att visa hur vacker och estetisk en viss rörelse är. Rörelsen utförs endast med 1st utandning men med 1st vågrörelse per teknik.

 

 • Connected motion: Består av två olika rörelser, en med ”normal motion” och en med ”natural motion” som utförs tillsammans på ett sammansatt sätt. Rörelserna utförs endast med 1st vågrörelse men med 1st utandning. Utandningen börjar mjukt på första rörelsen och avslutas kraftfullt på andra rörelsen.

 

Ställningar

 

Charyot sogi                                                            

 

 

En knytnäve skall komma ner mellan stortårna, hälarna ihop.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Junbi sogi

                                              

Händerna lätt knutna 5cm framför naveln.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annun sogi

                               

Tårna ska peka framåt, pressa knäna utåt och böj på benen tills knäet är ovanför fotvalvet. Håll upp bröstet, spänn magen och håll tillbaka höften (puta ej med rumpan). Tyngden skall vara jämnt fördelad mellan benen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gonnun sogi

                                         

Främre foten ska peka rakt fram, bakre foten ska peka 25 grader utåt. Främre benet skall vara böjt så att knäet skapar en vertikal linje till hälen. Bakre benet skall vara helt rakt. 50 % vikt på främre benet och 50 % på bakre.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niunja sogi                                                       

 

Båda fötterna ska vara 15 grader invridna. Bredden mellan bakre hälen och främre stortån ska vara ca 2.5cm (2 fingrar). Bakre benet böjs så att knäet bildar en vertikal linje med tårna. Böj främre benet så att du sitter upprätt med god balans. Höften ska vara i linje med insidan av bakre knäet. Ca 70 % vikt på bakre benet och 30% vikt på främre benet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moa sogi

                                                                      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gojung sogi

Tyngden skall vara jämt fördelad mellan benen. Båda fötterna ska vara 15 grader invridna.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soojik sogi

                                                   

60 % tyngd på bakre benet och 40 % på främre. Båda fötterna skall peka 15 grader inåt. Båda benen skall vara raka.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dwitbal sogi 

                                                      

Böj bakre benet tills knäet hamnar ovanför tårna. Böj främre benet så att endast trampdynan nuddar marken. Främre foten skall peka 25 grader inåt, bakre foten skall peka 15 grader inåt. Större delen av kroppstyngden skall vara på bakre foten.

Nachuo sogi

                               

Likadan som gåställning fast en fot längre.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guburyo sogi A           

 

Enbensställning med upplyfta benets knä utvikt åt sidan.        

Ställningen är framförallt en förberedelse för sidspark.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guburyo sogi B              

 

Enbensställning med upplyfta benets knä pekande framåt.        

Ställningen är framförallt en förberedelse för bakåtspark.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Waebal Sogi                   

 

Enbensställning med upplyfta benets knä rakt fram.                

Det benet du står på skall vara rakt. Det benet du lyfter skall lyftas tills foten kommer i höjd med knävecken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sasun sogi                      

 

Diagonal annun sogi.         

Som annun-sogi fast den ena foten är en fotlängd framför den andra. Används för att enkelt kunna byta till gunnon sogi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyocha sogi                    

 

X-ställning

Korsa den en foten framför eller bakom den andra och nudda marken lätt med trampdynan. Tyngden på den bakre foten.

 

10 Kup (vitt bälte)

 

Tekniker för 10 kup

Gå ställning

Gunnun sogi

 

Gå-redo-ställning

Gunnun junbi sogi

 

Sittställning

Annun sogi

 

Pek och långfinger knoge mittendels slag

Ap joomuk kaunde Jirugi

 

Yttre underarm låg dels blockering

Bakat palmok najunde makgi

 

Knivhands låg dels blockering

Sonkal najunde makgi

Inre underarms mittendels blockering

An palmok kaunde makgi

Framåt snärtspark

Ap cha busigi 

Framåt uppåt gående/stigande spark

Ap cha olligi

Sido uppåtgående/stigande spark

Yop cha olligi

Fyra riktningar

Saju

Slag i fyra riktningar

Saju jirugi

Sparkar i fyra riktningar

Saju chagi (apcha olligi och apcha busigi)

 

 

9 Kup (vitt bälte med gult streck)

 

Chon-ji betyder bokstavligen himlen och jorden. Detta är i orienten ansett som världens skapelse eller början på den mänskliga historien. Därför övas det första mönstret av nybörjare. Mönstret innehåller två liknande delar där en representerar himlen och den andra representerar jord.

Tekniker för 9 Kup

L ställning

Niunja sogi

Omvänt slag

Bandae jirugi

Yttre underarms mittendels blockering

Bakat palmok kaunde makgi

Underarms guard blockering

Palmok daebi makgi

Yttre underarms stigande block

Bakat palmok chookyo makgi

Rundspark

Dolly chagi

 

Flygande framåt snärt spark

Twimyo ap cha busigi (saxteknik)

 

Uppåtspark

Nopi chagi

 

Blockeringar i fyra riktningar

Saju makgi

 

Tre stegs sparring

Sambo matsogi (utan motståndare)

 

 

8 Kup (gult bälte)

 

Dan-Gun har fått namnet efter den heliga Dan-Gun, Koreas legendariske grundare, år 2333 f.Kr.

 

Tekniker för 8 Kup

Knivhands guard block

Sonkal palmok daebi makgi

Dubbel ytterarms block

Sang palmok makgi

Knivhands sido utåt slag

Sonkal yop bakuro taerigi

Sido spark

Yop chagi

Motsv. Eng ”strike”

Taerigi

Flygande rundspark

Twimyo dollyo chagi (saxteknik)

Tre stegs sparring

Sambo matsogi (traditionell)

 

 

 

7 Kup (gult bälte med grönt streck)

 

Do-San (Tredje mönstret, 24 rörelser)

 

 

Do-San är en pseudonym för patrioten Ahn Chang Ho: 1876-1938. De 24 stegen representerar hela hans liv vilket han ägnade åt att främja utbildningsnivån i Korea och dess frihetsrörelse.

 

 Tekniker för 7 Kup

Fingertopp

Sonkut

Fingertopps slag

Sun sonkut tulgi

Stickande

Tulgi

Urvridning

Bituro tal

Slag med baksidan av knogarna

Dung joomuk taerigi

Separerande block

Hechyo makgi

Kombination: snärtspark/rundspark

Yonsok Chagi: Ap Cha Busigi/Dollyo Chagi

Kombination: snärtspark/sidspark

Yonsok Chagi: Ap Cha Busigi/Yop Chagi

Hoppande sidspark

Twimyo yop chagi (saxteknik)

 

 

6 Kup (grönt bälte)

 

Won-Hyo (Fjärde mönstret, 28 rörelser)

 

Won-Hjo var en ansedd munk som introducerade buddismen i Silla dynastin år 686.

 

  Tekniker för 6 Kup

Sluten redo ställning A

Moa junbi sogi A

Fixerad ställning

Gojung sogi    

En bens ställning

Guburyo sogi 

Knivhands inåt slag

Sonkal anuro taerigi

Underarms cirkelblock

Palmok dollimyo makgi

Knytnäve åt sidan slag

Ap joomuk yop taerigi

Yx spark (inifrån och ut)

Naeryo chagi (bakuro)

Yx spark (utifrån och in)

Naeryo chagi (annoru)

Hoppande krok spark

Twimyo goro chagi (saxteknik)

 

 

Hoppande krok spark

Twimyo goro chagi

 

Hoppande yx spark

Twimyo naeryo chagi (bakuro)

 

Hoppande yx spark

Twimyo naeryo chagi (annoru)

 

Två stegs sparring

Ibo matsogi (traditionell)

 

Varannan gångs kamp (rundspark)

Yaksok Matsogi – Dollyo Chagi

 

 

5 Kup (grönt bälte med blått streck)

 

Yul-Gok (Femte mönstret, 38 rörelser)

 

Yul-Gok är en pseudonyn för en stor filosof och lärare vid namn, YI-I (1536-1584), vars smeknamn var, ”Koreas konfusius”. De 38 rörelserna härrör till hans födelseplats på 38:e latituden och diagrammet + representerar lärd man.

 Tekniker för 5 kup

X ställning

Kyocha sogi

Hand flats krok block

Sonbadak golcho makgi

Framåt armbågs slag

Ap palkup taerigi

Dubbel underarms hög blockering

Doo palmok nopunde makgi

Dubbel knivhands blockering

Sang sonkal makgi

 

Krok spark

Goro chagi (bakre benet)

 

Omvänd krok spark

Bandae (tora) goro chagi

 

Hoppande krok spark

Twimyo goro chagi

 

Bakåt spark (hästspark)

Dwit chagi

 

Varannan gångs kamp (yx spark)

Yaksok Matsogi - Naeryo Chagi

 

       

 

4 Kup (blått bälte)

 

Joong-Gun (Sjätte mönstret, 32 rörelser)

 

Hyllning till An Joon-Gun, som undanröjde den första japanska guvernören, Hiro Bumi Ito.

De 32 rörelserna representerar åldern på An Joon-Gun då han avrättades i Lui-Shung fängelset 1910.

 Tekniker för 4 Kup

Bakfots ställning

Dwitbal sogi

Låg ställning

Nachuo sogi

Sluten redo ställning B

Moa junbi sogi B

Omvänd knivhands block

Sonkal dung bakuro makgi 

Hand flats uppåt block

Sonbadak ollyo makgi

Övre arm bågs slag

Wi palkup taerigi

Dubbel vertikal slag

Sang joomuk sewo jirugi

Dubbel uppvänt slag

Sang joomuk dwijibo jirugi

X näves stigande block

Kyocha joomuk chookyo makgi

Handflata pressande block

Sonbadak nollo makgi

U formad block

Digutja makgi

Vinkelslag

Giokja jirugi

Vändande sid spark

Tora yop chagi

Hoppande vändande sidspark

Twimyo tora yop chagi

Hoppande omvänd krok spark

Twimyo bandae (tora) goro chagi

Flygande bakåt spark

Twimyo dwit chagi

Omvänd rundspark

Bandae dollyo chagi

Kombinationsspark: vändande sidspark/sidspark

Yonsok chagi: Tora Yop Chagi/Yop Chagi

Varannan gångs kamp (krok spark)

Yaksok Matsogi – Goro chagi

Kamp: Endast höga sparkar

Bal Jaju Matsogi (nopunde)

 

 

3 Kup (blått bälte med rött streck)

 

Pseudonym för den uppmärksammade läraren, Yi-Hwang (1500-talet). Han var en auktoritet inom neo-konfucianismen. De 37 rörelserna härrör till hans födelseplats på 37:e latituden. Diagrammet representerar lärd man.

 

 Tekniker för 3 Kup

Uppvänd finger tops låg dels slag

Dwijibun son sonkut najunde tulgi         

Sid bakslag

Yopdwi taerigi

X-näve pressande slag

Kyocha joomuk nollo makgi

Ytterarms W-block

Bakkat palmok san makgi 

Dubbel inner arms låg dels tryckande block

Doo palmok najunde miro makgi            

Nervänd finger tops slag

Opun son sonkut tulgi

Knivhands låg guard block

Sonkal najunde daebi makgi

Uppåt knäspark

Moorup ollyo chagi

Hoppande omvänd rundspark

Twimyo bandae dollyo chagi

 

Kombinationsspark: sidspark/krok spark

Yonsok chagi: Yop chagi/goro chagi

 

Kombinationsspark: vändande sidspark/krok spark

Yonsok chagi: Tora yop chagi/goro chagi

 

I luften 360° rundspark (tornado)

Twio dolmio dollyo chagi

 

Varannan gångs kamp (vändande krok spark)

Yaksok matsogi - Bandae/Tora goro chagi

 

Fri kamp

Jaju matsogi

 

 

2 Kup (rött bälte)

Hwa-Rang är uppkallad efter ungdomsgruppen ”Hwa-Rang” som fanns under Silla dynastin (600-talet). Hwa-rang gruppen blev den drivande kraften bakom sammanslagningen av Koreas 3 kunga dömmen. De 29 rörelserna symboliserar till det 29:e infanteriet där Taekwon-Do utvecklades till sin mognad. 

 

Tekniker för 2 Kup

 

Sluten redo ställning C

Moa junbi sogi C

Vertikal ställning

Soojik sogi

Hand flats tryckande block

Sonbadak miro makgi        

Knivhands nedåt slag

Sonkal naeryo taerigi

Bakåt armbågsslag

Dwit palkup tulgi

Sid fram block

Yobap makgi  

Kombinationsspark: yx spark/sidspark

Yonsok chagi: /Naeryo chagi/yop chagi

Kombinationsspark (3st): snärtspark/rundspark/krok spark

Yonsok chagi:

Ap chagi/dollyo chagi/goro chagi

 

Mitt i luften sidspark (efter 360° vändning)

Twio dollmio yop chagi

Mitt i luften yx spark (efter 360° vändning)

Twio Dollmio Annuro Naeryo Chagi

En stegs sparring

Ilbo matsogi (traditionell)

Varannan gångs kamp (yx spark & sidspark)

Yaksok Matsogi - Naeryo/Yop Chagi

Varannan gångs kamp (rundspark & bak spark)

Yaksok Matsogi - Dollyo/Dwit Chagi

 

1 Kup (rött bälte med svart streck)

 

Choong-Moo (Nionde mönstret, 30 rörelser)

 

Choong-Mo är det namn som gavs till generalen Yi Soon-Sin (Yi dynastin).

Han är känd för att ha uppfunnit det första bepansrade slagskeppet, ”Kobukson”, år 1592.

Kobukson anses vara föregångaren till dagens ubåtar.

Anledningen till att denna tul slutar med en vänster hands attack är för att symbolisera hans ångestfyllda död, chanslös att visa sin förmåga och lojalitet till sin kung.

 

Tekniker för att söka 1 kup:

Omvänd knivhands högt inåt slag

Sonkal dung nopunde anuro taerigi         

 

Ytterarm inåt fram block

Bakkat palmok anuro ap makgi

 

Dubbel hand flats uppåt block

Sang sonbadak ollyo makgi

 

Självförsvar-program

Hosin sul yaksok matsogi

 

Flygande spiralspark

Twimyo rasonsik chagi

 

 

Kombinationsspark (4st med samma ben):

Snärtspark/rundspark/krok spark/sidspark

Yonsok chagi:

Ap chagi/dollyo chagi/goro chagi/yop chagi

Mitt i luften 360o sidspark och bakåt spark

Niunja so twio dollmio yop/dwit chagi

Varannan gångs kamp (rundspark/vändande krok spark)

Yaksok matsogi -dollyo/tora goro chagi

 

 

Tekniker för att söka 1 Dan när man har 1 kup: 

 

Hoppande dubbel spark

Twimyo i-jung chagi

Glidande dubbel spark

Mikulmyo i-jung chagi

I luften sidspark efter 360° vändning

Twio dolmyo yop chagi

Hoppande dubbel sidspark (med samma ben)

Twimyo i-jung yop chagi

I luften omvänd rundspark efter 360° vändning

Twio dolmyo bandae dollyo chagi

 

1 Dan (svart)

 

Kwang-Gae (Tionde mönstret, 39 rörelser)

 

Gwang-Gae-Toh-Wang var den 19:e kungen av Koguryo dynastin. Han återtog alla de förlorade landområdena, inklusive stora delar av Manchuria. Diagrammet representerar expansion och återtagande av landområden.

De 39 rörelserna representerar de första siffrorna i år 391. 

Tekniker för Kwan-Gae

Parallell redoställning med händer mot himmeln

Narani sogi hanulson

Gå ställning hand flate uppåt blockering

Gonnun sogi sonbadak ollyo makgi

Sluten ställning sidan av knytnäven nedåtgående slag

Moa sogi yop joomuk naeryo taerigi

Utåtgående pressande spark

Bakuro noollo chagi

Sluten ställning knivhand låg framåt blockering

Moa sogi sonkal najunde ap makgi

Gå ställning underarms omvänd blockering

Gonnun sogi palmok najunde bandae makgi

Gå ställning högt omvänt slag

Gonnun sogi nopunde bandae jirugi

 

 

Po-Eun (Elfte mönstret, 36 rörelser)

 

Po-Eun är pseudonym för Chong Mong-Chu (1400-talet). Han var en berömd poet som skrev dikten "Jag ska inte lyda en andra herre även om jag skulle bli korsfäst hundra gånger", känd av alla koreaner.

Han var också en pionjär inom fysiken. Diagrammet representerar hans lojalitet till kungen och landet mot slutet av Koryo Dynastin.

 

Tekniker för Po-Eun

L-ställning U-format grepp

Niunja sogi digutcha japki

Sluten ställning dubbel armbåge stickande slag

Moa sogi sang palkup tulgi

Sittställning baksida knoge bakåt slag

Annun sogi dung joomuk yop dwit taerigi

En bens ställning

Waebal sogi

Sittställning vinkelslag

Annun sogi giokja jirugi

Sittställning knyt nävs pressande blockering

Annun sogi ap joomuk noollo makgi

Sittställning inner underarms separerande blockering

Annun sogi an palmok haechyo makgi

Sittställning bakåt stickande armbågs slag

Annun sogi dwit palkup tulgi

Sittställning horisontellt slag

Annun sogi soopyong jirugi

X-ställning underarms låg framåt blockering

Kyocha sogi palmok najunde ap makgi

 

 

Ge-Baek Tul (Tolfte mönstret, 44 rörelser)

 

Mönstret är namngivet efter Ge-Baek, en stor general under Baek Je dynastin (660 e.Kr.). Diagrammet representerar hans hårda och strikta militäriska disciplin.

Tekniker för Ge-Baek

 

Låg tvistande spark

Najunde bituro chagi

Dubbel båg-hand hög blockering

Doo bandalsoon nopunde makgi

Sittställning baksida knoge framåt slag

Annun sogi dung joomuk ap taerigi

Sittställning skopande/grävande blockering

Annun sogi duro makgi

Sittställning 9-formad blockering

Annun sogi gutja makgi

L-ställning mittenknoge mittendels slag

Niunja sogi joongjii joomuk kaunde jirugi

 

Övriga tekniker/övningar för 1 Dan

Glidande trippel rund/sidspark

Mikulmyo samjung dollyo/yop/naeryo-chagi

Trippel rund/sidspark

Samjung chagi: yop chagi/dollyo chagi

Glidande två sparkar i en serie åt samma riktning

Mikulmyo yonsok chagi

I luften sidspark efter 360° vändning över hinder

Twio dolmyo nomo yopcha jirugi

Fri-sparring med självförsvarstekniker

Hosin sul jaju matsogi

Självförsvars-program

Hosin sul yaksok matsogi

Uppvisningskamp

Mobum matsogi

Fot-sparring

Bal matsogi

Fri-sparring med självförsvarstekniker

Hosin sul jaju matsogi

 

 

2 Dan (svart)

 

Eui-Am (Trettonde mönstret, 45-rörelser)

 

Eui-Am är pseudonym för Son Byong Hi, ledare för koreanska självständighetsrörelsen under 1:a mars år 1919.

De 45 stegen motsvarar hans ålder då han ändrade namnet på Dong Hak (Orientalisk kultur) till Chondo Kyo (Himmelska vägens religion) år 1905. Diagrammet representerar hans okuvliga anda vilken han visade, medan han hängav sig åt nationens framgång.

 Tekniker för Eui-Am

Gå ställning knivhands inåtgående blockering

Gonnun so sonkal anuro makgi

Gå ställning yttre underarm omvänd hög sidåtgående blockering.

Gonnun so bakat palmok nopunde bandae yop makgi

Gå ställning X-knytnäve neråtgående blockering

Gonnun so kyocha joomuk naeryo makgi

Gå ställning knivhands omvänd uppåtgående block

Gonnun so sonkal bandea chokyo makgi

X-ställning baksida knoge hög åt sidan slag

Kyocha so dung joomuk nopunde yop taerigi

Hög omvänd rundspark

Nopunde bandea dollyo chagi

Gåställning hög halvcirkel slag

Gonnun so nopunde bandal jirugi

Parallell ställning mittendel rundslag

Narani so kaunde dollyo jirugi

Gåställning knivhands mittendels separerande blockering

gonnun so sonkal kaunde heachyo makgi

Gåställning omvänd knivhand cirkelblockering

Gonnun so sonkaldung dollimyo makgi

Bakfotsställning dubbel handflate neråt blockering

Dwitbal so sang sonbadak naeryo makgi

L-ställning knivhands låg utåtgående blockering

Niunja so sonkal najunde bakuro makgi

L-ställning omvänd knivhand låg inåtgående blockering

Niunja so sonkaldung najunde anuro makgi

Bakfotställning underarms guardblockering

Dwitbal so palmok deabi makgi

 

Choong-Jang (Fjortonde mönstret, 52 rörelser)

 

Choong-Jang är pseudonym för General Kim Duk Ryang som levde under Lee dynastin (1300-talet). Mönstret avslutas med en vänsterhandsattack för att symbolisera hans tragiska död i fängelse vid 27 års ålder, innan han uppnått sin fulla mognads ålder.

 

 Tekniker för Choong-Jang

              

Sittställning inre underarm hög åt sidan blockering

Annun so anpalmok nopunde yopap makgi

Gåställning baksida knoge framåt slag

Gunnun so dong joomuk ap taerigi

Gåställning dubbelfinger stick

Gunnun so doo songarak tulgi

L-ställning skopande blockering

Niunja so sonbadak duro makgi

Knä låg framåt snärtande spark

Moorup apcha pussigi

Bakfotställning dubbel handflate pressande blockering

Dwitbal so sang sonbadak noollo makgi

Gåställning yttre underarm framåt blockering

Gunnon so bakat palmok nopunde baro apmakgi

L-ställning fingertopps högt omvänt stick

Niunja so opun sonkut nopunde bandae tulgi

L-ställning öppen bakhand neråt slag

Niunja so sondung naeryo taerigi

Gåställning baksida knoge åt sidan framåt slag

Nunnon so dung joomuk yopab taerigi

Bakåt glidande stegande vändning

Dwiro omgyo didigo mikulmyo dolgi

L-ställning omvänd knivhand låg guardblockering

Niunja so sonkaldung najunde daebi makgi

Gåställning 9-formad blockering

Gonnun so digutja makgi

Gåställning dubbel knivhand horisontellt slag

Gonnun so sang sonkal soopyong taerigi

Gåställning båghand hög omvänt slag

Gonnun so bandal son nopunde bandae taerigi

Sluten ställning dubbel pekfinger knoge halvcirkel slag

Moa so sang inji joomuk bandal jirigi

Gåställning öppen knytnäve högt omvänt slag

Gonnun so pyonjoomuk nopunde bandea taerigi

 

Juche (Femtonde mönstret, 45 rörelser)

 

Är en filosofisk idé att människan är herre över allting och bestämmer allting. Med andra ord så är människan herre över sitt eget liv och skapar sitt eget öde. Denna idé skall ha fötts vid Baekdu berget vilket symboliserar det koreanska folkets själ. Diagrammet representerar Baekdu berget.

 

 Tekniker för Juche

 

Gå ställning båg hand halvcirkel slag

Gonnun so bandalson bandal taerigi

Bakfotsställning rakt armbågs stick

Dwitbal so sun palkup naeryo tulgi

Gå ställning dubbel knivhand inåt slag

Gonnun so sang sonkal anuro taerigi

Gå ställning neråt slag

Gonnun so naeryo jirugi

L-ställning yttre underarm neråt blockering

Niunja so bakat palmok naeryo makgi

Flygande omvänd rundspark

Twimyo bandae dollyo chagi

Flygande spark åt två riktningar

Twimyo sangbang chagi

Diagonal ställning dubbel handflate stigande block

Sasun so sang sonbadak chokyo makgi

Bakfotsställning åt sidan armbågs stick

Dwitbal so yop palkup tulgi

Böjd redoställning B

Guburyo junbi so B

Övriga tekniker/övningar för 2 Dan

 

Kombinationsspark: snärtspark/sidspark/bakspark

Yonsok chagi: apcha/yopcha/dwitcha

Glidande trippel yx spark

Mikulmyo samjung naeryo chagi

Glidande dubbel spark yx spark/sidspark

Mikulmyo yonsok chagi: Naeryocha/yopcha

Hoppande uppåtspark med båda benen åt två håll

Twimyo sangbal nopi chagi

I luften yx spark efter 360° vändning

Twio dollmyo naeryo chagi

Hoppande omvänd rundspark med förflyttning bakåt

Pihamyo twimyo bandae dollyo chagi

Hoppande sidspark och slag i två olika riktningar

Twimyo yop chagi wa yop jirugi

Hoppande snurrande sidspark/bak spark (olika ben)

Twimyo nasonsik yop dwit chagi

Flygande sidspark efter 360° vändning

Twio dolmyo nomo yopcha jirugi

Fri-sparring med självförsvarstekniker

Hosin sul jaju matsogi

 

 

 

 

3 Dan (svart)

 

Sam-Il (Sextonde mönstret, 33 rörelser)

 

Hyllar det historiska datumet då Koreas självständighetsrörelse började sprida sig genom landet, den 1 mars 1919. De 33 rörelserna i mönstret symboliserar de 33 patrioterna som planerade rörelsen.

 Tekniker för Sam-Il

 

Gå ställning knivhand högt omvänd sidoblockering

Gunnon so sonkal nopunde bandae yop maki

Diagonalställning armbågs bakåtstick

Sasun so dwit palgup tulgi

Mittendels tvistande spark

Kaunde bituro chagi

Sittst. omvänd knivhand mittend. separerande block

Annun so sonkaldung kaunde heacyo maki

L-ställning yttre underarm hög utåtgående blockering

Niunja so bakat palmok nopunde bakuro maki

L-ställning dubbelt lågt slag

Niunja so doo jomuk najunde jirigi

L-ställning omvänd knivhand hög guardblockering

Niunja so sonkaldung nopunde deabi maki

Svepande spark

Suroh chagi

 

 

 Yoo-Sin (Sjuttonde mönstret, 68 rörelser)

 

General Kim Yoo-Sin var en befälhavare under Silladynastin.

De 68 rörelserna symboliserar de två sista siffrorna i årtalet 668 A.D. Det år som Korea enades. Redoställningen representerar ett draget svärd från höger sida istället för vänster vilket symboliserar Yoo Sin:s misstag att följa kungens order och kämpa med främmande trupper mot sitt eget land.

 

 Tekniker för Yoo-Sin

 

Sittställning frigörande rörelse

Annun so baegi

Sittställning vinkel slag

Annun so giokja jirugi

Lång L-ställning U-format slag

Gojung so digutja jirugi

Vinkande spark

Doro chagi

Gå ställning X-knivhand stigande blockering

Gunnun so kyocha sonkal chukyo makgi

L-ställning omvänd knivhand hög blockering

Niunja so sonkaldung nopunde makgi

Sittställning yttre underarm hög utåtgående blockering

Annun so bakat palmok nopunde bakuro makgi

Sittställning öppen bak hand horisontellt slag

Annun so sondung soopyong taerigi

Halvcirkelspark

Bandal chagi

Vertikal ställning sidoknytnäve slag neråt slag

Soojik so yop joomok naeryo taerigi

Krigarredoställning B

Moosa junbi sogi B

 

 

 Choi-Yong (Artonde mönstret, 46 rörelser)

 

General Choi-Yong var premiärminister och överbefälhavare för militären under Koryo Dynastin på 1300-talet.

Choi-Yong var högt respekterad för sin lojalitet, patriotism och ödmjukhet.

Han avrättades av sina underställda befälhavare under ledning av general Yi Sung Gae som senare blev den första kungen i Lee Dynastin.

 

 Tekniker för Choi-Yong

 

Bakfotställning långfingerknoge högt slag

Dwitbal so joongji joomuk nopunde jirugi

Gå ställning knivhand W-blockering

Gunnun so sonkal san maki

Omvänd krokspark

Bandae dollyo goro chagi

Parallell ställning handflats krokblockering

Narani sogi sonbadak golcho makgi

Tre stegs vändning

Sambo omgyo didimyo dolgi

X-ställning baksida knoge sidoslag

Kyocha sodung joomuk yop tearigi

 

Övriga tekniker/övningar för 3 Dan

Hoppande uppåtspark med båda benen åt två håll

Twimyo sangbal nopi chagi

Hoppande sid- och vridande spark i olika riktningar

Twimyo Yop Bituro Chagi

I luften yx spark efter 360° vändning

Twio dollmyo naeryo chagi

Hoppande vridande utåt spark

Twimyo nopunde bituro chagi

Flygande sidspark efter 360° vändning

Twio dolmyo nomo yopcha jirugi

Fri-sparring med självförsvarstekniker

Hosin sul jaju matsogi

 

4 Dan (svart)

 

Yong-Gae (Nittonde mönstret, 49 rörelser)

 

Är namngiven efter en berömd general under Koguryo dynastin, Yon Gae Somoon. De 49 rörelserna härrör till de sista siffrorna i året 649, året då han tvingade Tang dynastin att överge Korea efter att ha förstört 300,000 av deras trupper i Ansi Sung.

 

 Tekniker för Yong-Gae

Gå ställning långknoge högt slag

Gunnon so ghin joomuk nopunde jirugi

L-ställning X-underarms skyddande blockering

Niunja so kyocha joomuk momchae makgi

Gå ställning omvänd knivhand låg utåtgående blockering

Gunnon so sonkal bandae bakuro najunde makgi

Bakfotställning inre underarms höftblockering

Dwitbals so anpalmok hori makgi

Sittställning omvänd knivhand W-blockering

Annun so sonkal dung san makgi

Baksida knoge neråt slag

Dung joomuk neryo Taerigi

Sittställning dubbel underarms rak skyddande block

Annun so san son palmok momchae makgi

X-ställning framsida knoge uppåt slag

Kyocha so ap joomuk ollyo jirugi

Gå ställning omvänd knivhand låg inåt blockering

Gunnon so sonkal dung najunde bandae anuro makgi

Krigarredoställning A

Moosa junbi sogi A

 

 

 Ul-Ji (Tjugonde tullen, 42 rörelser)

 

Är namngiven efter general Ul-Ji Moon Dok som framgångsrikt försvarade Korea emot en av Tang’s invasions styrkor på nära en miljon soldater ledda av Yang Je år 612. Ul-Ji använde en attack och gerilla-taktik och lyckades minska en stor procent av styrkan. Diagrammet representerar hans förnamn. De 42 rörelserna representerar författarens ålder då han designade mönstret.

 

 Tekniker för Ul-Ji

 

Gå ställning dubbel sidoknytnäve horisontellt sidoslag

Gunnon so sang yop joomuk soopyong taerigi

Gå ställning hög omvänd knivhand framåt slag

Gunnon so sonkal nopunde bandae ap taerigi

Gå ställning yttre underarms omvänd stigande block

Gunnon so pakat palmok bandae chukyo makgi

Flygande hög spark (uppåtgående)

Twimyo nopi chagi

L-ställning X-hand pressande blockering

Niunja so kyocha joomuk noollo makgi

L-ställning inre underarms mittendels separerande block

Niunja so an palmok kaunde hechyo makgi

Lång L-ställning handflate puttande blockering

Gojun so sonbadak miro makgi

Lång L-ställning X-knivhands mittendels blockering

Gojun so kyocha sonkal kaunde makgi

Bakåt dubbelsteg hopp

Parallell ställning X-formad öppen bakhand

Dwiro ibo omgyo didimyo twigi

Narani so kyocha sondung

 

 

Moon-Moo (Tjugoförsta mönstret, 61 rörelser)

 

Ärar den 30’e kungen av Silla dynastin. Hans kropp blev begravd nära Dae Wang Am

(Stora kung klippan). Enligt hans testamente så blev kroppen placerad i havet ”där min själ för evigt skall försvara mitt land emot japanerna” Det är sagt att Sok Gul Am (sten grottan) blev byggd för att skydda hans grav. Sok Gul Am är ett fint exempel på Silla dynastins kultur. De 61 rörelserna i detta mönster symboliserar de sista siffrorna i året 661 då Moon Moo kröntes till kung.

 

 Tekniker för Moon-Moo

 

Sittställning fingertopps mittendels stick

Annun so opun sonkut kaunde tulgi

En bens ställning knivhands utåtgående blockering

Waebal so sonkal bakuro makgi

Bakfotsställning handflate neråt blockering

Dwitbal so sonbadak naeryo makgi

Sittställning sidoknytnäve åt sidan mittendels slag

Annun so yop joomuk kaunde yop taerigi

Sido puttande spark

Yopcha milgi

Hög tvistande spark

Nopunde bitturo chagi

Sido kontroll spark

Yopcha momchoogi

Sido stickande spark

Yopcha tulgi

X-ställning lågt slag

Kyocha so najunde jirugi

Gå ställning båg hand omvänd stigande blockering

Gunnon so bandalson bandae chookyo makgi

 

Källa= Eskilstuna Taekwon-Do klubben