Välkommen på kick-off inför höstens säsong med Sabum Arto Alahäivälä, 6 Dan.

Välkommen på kick-off inför vårens säsong med Sabum Arto Alahäivälä, 6 Dan.

Nu är det dags att göra anmälan för gradering. Klicka på bilden för att komma igång.

Träningsavgift: 600 kr/termin

Familjerabatt övriga:  400 kr/termin

Avgiften skall vara betald sista JANUARI (vårtermin)

Respektive sista AUGUSTI (hösttermin)

KONTO

BG 845-0991